rejestracja

 

Proces rejestracji polega na przesłaniu do komitetu organizacyjnego konferencji zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz dokonania w odpowiednim terminie opłaty konferencyjnej. Ze względów organizacyjnych procedury rejestracji prelegentów oraz słuchaczy różnią się terminami, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami opublikowanymi w zakładkach dla prelegentów i dla słuchaczy.

W przypadku chęci uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach towarzyszących konferencji dodatkowo należy wysłać zgłoszenie mailowe. Wszystkie informacje na temat warsztatów znajdują się w zakładce | PROGRAM |

 

Dla prelegentów przygotowano formularz rejestracyjny zawierający dane zgłoszeniowe (m.in. nota biograficzna) oraz informacje o wystąpieniu (abstrakt). Formularz znajduje się w zakładce dostępnej w menu po lewej stronie. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami i wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce | DLA PRELEGENTÓW |

 

Dla słuchaczy przygotowano formularz rejestracyjny zawierający podstawowe dane zgłoszeniowe. Formularz znajduje się w zakładce dostępnej w menu po lewej stronie. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce | DLA SŁUCHACZY |

 

W przypadku nieobecności uczestnika konferencji organizatorzy nie zwracają kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa.