patroni i sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

 

Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski

 

 

 

Dziekan Wydz. Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Wydział Filologiczny UŁ

 

PATRONI MEDIALNI

„Biblioteka w Szkole”

Biblioteka w szkole

„Poradnik Bibliotekarza”

Poradnik Bibliotekarza

 
„Przegląd Edukacyjny”
Przeglad Edukacyjny

 

 

PATRONI

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

SBP

 

Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie

muzeum ksiazki dzieciecej


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga


IBBY Polska Sekcja

 IBBY

 

SPONSORZY

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

 

Wydawnictwo Literatura 

Wydawnictwo Literatura