patroni i sponsorzy

 

 PATRONAT HONOROWY

 

Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski

 

 

 

Dziekan Wydz. Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Wydział Filologiczny UŁ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

„Biblioteka w Szkole”

Biblioteka w szkole 

„Poradnik Bibliotekarza”

Poradnik Bibliotekarza

 
„Przegląd Edukacyjny”


Przeglad Edukacyjny

 

"Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka"

 

 Portal sbp.pl

 

 

 Grupa Cogito

 

PATRONI

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

SBP

 

Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie

muzeum ksiazki dzieciecej


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

 

 

Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"

 

 

 

SPONSORZY

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

 

Wydawnictwo Literatura 

Wydawnictwo Literatura

 

 Wydawnictwo SBP

Grupa Cogito

 

 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

IBUK Libra

 

  Wydawnictwo Akapit Press