konferencja - sekcje tematyczne

 

I. Sekcja ogólna:

 • kultura czytelnicza młodego pokolenia; dzieci i młodzież w świecie mediów (referaty o charakterze synkretycznym i metodologicznym, np. szanse i ograniczenia współczesnych badań nad czytelnictwem dzieci i młodzieży, metodologiczne wyzwania stające przed badaczem współczesnej kultury młodzieżowej, badania kultury czytelniczej młodego pokolenia wobec pokrewnych dyscyplin naukowych.

 

II. Dzieci i młodzież w świecie książek

 • edukacja czytelnicza i informacyjna dzieci i młodzieży
 • czytelnictwo dziecięce, młodzieżowe, rodzinne i międzypokoleniowe
 • kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży
 • zainteresowania i zamiłowania czytelnicze dzieci i młodzieży
 • literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
 • rynek książki dziecięcej i młodzieżowej
 • alfabetyzacja wizualna dzieci (ilustracje w książkach dla dzieci, książki obrazkowe i artystyczne)
 • współczesne formy książki dla dzieci
 • komiks w kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży
 • książka w życiu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
 • inicjacja literacka dzieci w XXI w.
 • książka w tekstach literackich dla dzieci i młodzieży
 • biblioterapia

 

III. Dzieci i młodzież w świecie bibliotek

 • edukacja biblioteczna dzieci i młodzieży
 • współpraca bibliotek szkolnych i publicznych
 • polskie i zagraniczne biblioteki dla dzieci i młodzieży
 • mediateki
 • promocja książek i czytelnictwa w bibliotekach
 • biblioteki dla czytelników z dysfunkcjami
 • aranżacja wnętrza biblioteki pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży
 • nowe technologie w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

 

IV. Dzieci i młodzież w świecie prasy, telewizji i Internetu

 • edukacja medialna dzieci i młodzieży w Internecie, prasie i telewizji
 • promocja książek i prasy dla dzieci i młodzieży za pośrednictwem telewizji, Internetu i prasy
 • prasa dziecięca i młodzieżowa w Internecie, blogi czytelnicze
 • książki dla dzieci i młodzieży w Internecie
 • rola Internetu w rozwoju kultury czytelniczej
 • księgarnie internetowe a księgarnie tradycyjne; dystrybucja książek przez Internet
 • biblioteki w Internecie
 • promocja bibliotek w Internecie
 • liternet
 • e-booki
 • dzieci i młodzież jako twórcy kultury wizualnej i audiowizualnej

 

V. Dzieci i młodzież w świecie kultury audialnej

 • audiobooki
 • słuchowiska dla dzieci i młodzieży
 • rola radia w rozwoju kultury czytelniczej dzieci i młodzieży