dla autorów

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień.

 

Termin nadsyłania abstraktów upływa 8 kwietnia 2018. Dodatkowe informacje o harmonogramie oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce | REJESTRACJA DLA PRELEGENTÓW |

Proszę zauważyć, że językami konferencji są polski i angielski, zatem tylko zgłoszenia w tych językach będą akceptowane przez Komitet naukowy.

Prosimy pamiętać o odpowiednio wczesnym przesłaniu prezentacji multimedialnych towarzyszących wystąpieniu, w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi organizacyjnej.

 

Komitet naukowy przyjmuje oryginalne abstrakty wystąpień w jednym z proponowanych obszarów, których dokładne omówienie znajduje się w zakładce | SEKCJE TEMATYCZNE |

I. Sekcja ogólna

II. Dzieci i młodzież w świecie książek

III. Dzieci i młodzież w świecie bibliotek

IV. Dzieci i młodzież w świecie prasy, telewizji i Internetu

V. Dzieci i młodzież w świecie kultury audialnej

 

Komitet dokona wyboru referatów w terminie do 18 marca 2018 na podstawie poniższych kryteriów:

  • zgodność z profilem konferencji
  • oryginalność
  • poziom nowatorstwa
  • wpływ na szeroko rozumianą społeczność
  • jakość przygotowania abstraktu

 

Wytyczne dla autorów artykułów

| WYTYCZNE |

 

Wzorcowe biogramy i abstrakty dla prelegentów

| WZORZEC |

 

Wytyczne do prezentacji multimedialnych

| WYTYCZNE |