archiwum 2016

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia, odbyła się w dniach 20 - 21 października 2016 roku w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi, pałacu Rodziny Poznańskich.

 

Organizatorami imprezy byli:

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Muzeum Miasta Łodzi

 

Zespół konferencji w 2016 roku: 

 

Pomysłodawca cyklu konferencji,

Przewodnicząca komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego konferencji:

dr hab. prof. nadzw. Mariola Antczak

 

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. zw. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert Uniwersytet Warszawski,

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Tałuć – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

prof. nadzw. dr hab. Bogusława Staniów – Uniwersytet Wrocławski,

dr Agata Walczak-Niewiadomska Uniwersytet Łódzki

 

Komitet organizacyjny:

Sekretarz ds. kontaktu z zagranicą - dr Agata Walczak-Niewiadomska Uniwersytet Łódzki

Sekretarz ds. kontaktu z mediami - dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska Uniwersytet Łódzki

Sekretarze ds. kontaktu z uczestnikami konferencji - dr Zbigniew Gruszka Uniwersytet Łódzki, dr Agata Walczak-Niewiadomska Uniwersytet Łódzki

Sekretarz ds. koncepcji identyfikacji wizualnej, prowadzenia serwisu www, opracowania i składu materiałów konferencyjnych, promocji - mgr Tomasz Kochelski – Muzeum Miasta Łodzi,

 

Cele spotkania:

 • przegląd i ocena stanu badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
 • dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
 • analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
 • diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
 • przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie promocji książki i czytelnictwa
 • przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych
 • przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
 • przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży
 • przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań czytelniczych
 • przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zamiłowań czytelniczych
 • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju

 

 

Program konferencji / Prelegenci / Omówienia

| ZESZYT KONFERENCYJNY |

 

Sprawozdanie:

| SPRAWOZDANIE |

 

Organizatorzy i patroni: