archiwum 2012

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia, odbyła się w dniach 10-11 maja 2012 roku w zabytkowych wnętrzach Pałacu Rodziny Poznańskich. Spotkanie zostało zatytułowane "Dziecko w świecie książki i mediów".

 

Organizatorami imprezy byli:

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Muzeum Miasta Łodzi

 

Garść pamiątkowych fotografii:

   

 

fotografie: M. Antczak (UŁ), B. Szafrańska (MMŁ)

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. Hanna Tadeusiewicz, dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna, dr Mariola Antczak, dr Alina Brzuska-Kępa, dr Agata Walczak-Niewiadomska

 

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna, dr Mariola Antczak, dr Alina Brzuska-Kępa, dr Danuta Mucha, dr Agata Walczak-Niewiadomska, mgr Barbara Czajka, mgr Zbigniew Gruszka, mgr Tomasz Kochelski, mgr Bogusława Walenta

 

Cele spotkania:

 • przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
 • dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
 • analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
 • diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • wymiana doświadczeń uczestników konferencji w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
 • przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie organizacji świąt związanych z biblioteką do propagowania książki i czytelnictwa
 • przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, mowy,?)
 • przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
 • przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych dla dzieci pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku
 • dyskusja nad możliwością wykorzystania bibliotek naukowych w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym
 • przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju

 

Program konferencji:

| TOM KONFERENCYJNY |

 

Prelegenci:

| PRELEGENCI |

 

Sprawozdanie:

| SPRAWOZDANIE |

 

Organizatorzy i patroni: