archiwum 2010

Pierwsze spotkanie z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia odbyło się dnia 27 maja 2010 roku w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i zostało zatytułowane "Czytanie i bajanie: w teorii i praktyce".

 

Organizatorami imprezy byli:

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Komitet konferencji:

prof. Hanna Tadeusiewicz, dr Mariola Antczak, dr Alina Brzuska-Kępa, mgr Zbigniew Gruszka, mgr inż. Jadwiga Szymczak, mgr Irena Nałęcka, mgr Janusz Moos, mgr Teresa Dąbrowska

 

Cele spotkania:

  • przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wpływu głośnego i systematycznego czytania w dzieciństwie na jej kształt i rozwój w życiu dorosłym
  • ukazanie stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
  • wymiana doświadczeń uczestników praktykujących w zawodzie nauczyciela w zakresie wykorzystywania współczesnych form i metod pracy z uczniami w szkołach, służących inicjowaniu i kształtowaniu zainteresowań i zamiłowań czytelniczych młodego pokolenia
  • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą uczniów
  • ukazanie dobrych praktyk środowisk edukacyjnych w zakresie rozwijania i rozbudzania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania nowych działań i wyzwań w tym kierunku
  • podkreślenie roli książki i czytelnictwa w życiu młodego pokolenia.

 

Program konferencji

| PROGRAM KONFERENCJI |

 

Prelegenci

| PRELEGENCI |

 

Sprawozdanie

| SPRAWOZDANIE |

 

Organizatorzy i patroni