konferencja - edycja 2018

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Kultura czytelnicza młodego pokolenia

odbędzie się w 2018 roku w Łodzi

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem po kolejnym spotkaniu badaczy i praktyków z całego świata, forum wymiany myśli, na którym prezentowany jest aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia.

 

Sprawozdanie:

| SPRAWOZDANIE |

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" to cykl spotkań o ugruntowanej już tradycji, które łączą rozważania teoretyczne z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli i bibliotekarzy. Pierwsze odbyło się pod nazwą Czytanie i bajanie w teorii i praktyce (2010), drugie: Dziecko w świecie książki i mediów (2012). Decyzją komitetu naukowego konferencji - od trzeciej edycji, która miała miejsce w 2014 roku - kolejne spotkania odbywają się pod nazwą ogólną Kultura czytelnicza młodego pokolenia, bez podtytułów.

 

Organizatorami konferencji są Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi. Współpraca instytucji akademickiej z placówką o profilu historyczno-edukacyjnym inspiruje do połączenia dyskursu teoretycznego z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i edukatorów. Dodatkowym walorem dla obradujących są zabytkowe wnętrza pałacu Rodziny Poznańskich, jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta Łodzi, który co dwa lata staje się siedzibą konferencji oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnych ujęte w programie.

 

 


Jeśli chcesz być informowany na bieżąco możesz śledzić profil Konferencji na portalu Facebook:

| PRZEJDŹ DO PROFILU |


Pobierz ulotkę informacyjną:

| ULOTKA |