Konferencja 2020

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„KULTURA CZYTELNICZA MŁODEGO POKOLENIA”

 21 września 2020 roku

UWAGA! KONFERENCJA ODWOŁANA!

Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce
i pozostałych krajach komitet organizacyjny konferencji „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” podjął trudną decyzję o odwołaniu spotkania zaplanowanego na 21 września 2020 roku i przeniesienia go na rok przyszły. Krok ten wydaje się konieczny dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa naszych uczestników i realizacji celów konferencji. Ogromnie dziękujemy naszym sponsorom i patronom, którzy wyrazili gotowość do współpracy, mamy nadzieję, że zostanie ona podtrzymana przy nowym terminie wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim prelegentom i uczestnikom, którzy przesłali swoje zgłoszenia. Wszystkich poinformujemy indywidualnie, kiedy tylko ustalony zostanie nowy termin konferencji.

 

Z życzeniami zdrowia i bezpieczeństwa,

Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowej Konferencji „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" to cykl spotkań o ugruntowanej już tradycji, które łączą rozważania teoretyczne z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli i bibliotekarzy. Pierwsze odbyło się pod nazwą Czytanie i bajanie w teorii i praktyce (2010), drugie: Dziecko w świecie książki i mediów (2012). Decyzją komitetu naukowego konferencji - od trzeciej edycji, która miała miejsce w 2014 roku - kolejne spotkania odbywają się pod nazwą ogólną Kultura czytelnicza młodego pokolenia, bez podtytułów.

 

Od edycji planowanej na 2018 rok organizatorami konferencji są Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Współpraca instytucji akademickich, placówki o profilu historyczno-edukacyjnym oraz stowarzyszenia środowisk bibliotekarskich inspiruje do połączenia dyskursu teoretycznego z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i edukatorów. W edycji planowanej na 2020 rok obrady konferencji odbędą się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli skorzystać z tłumaczenia symultanicznego w języku polskim i angielskim - przy wykorzystaniu słuchawek.

 

Jeśli chcesz być informowany na bieżąco, śledź profil Konferencji na portalu Facebook: PRZEJDŹ DO PROFILU | 

Pobierz ulotką informacyjną: | ULOTKA |