books

 

 

 

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

 

/ red. Mariola Antczak.

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

 

 

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?

O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia.

/ red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

 

Książki w życiu najmłodszych

/ red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

 

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

/ red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

 

Biblioteki i książki w życiu nastolatków

/ red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 

Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży  początku XXI wieku: szkice bibliologiczne

/ praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia

/ praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

 

Między Teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży

 / praca zbiorowa pod red. nauk. Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak.

Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011.

 

 

 

 

 

Nakład wyczerpany.