archives 2010

 

The first meeting in the conference cycle entitled The reading culture of the young generation was held on May 27, 2010 in the seat of Chair of the Library and Information Science of the University of Lodz, and was entitled "Reading and storytelling: in theory and practice".

 

Conference held by:

The Chair of the Library and Information Science of the University of Lodz

Primary School No. 153 in Lodz

Training Centre for Teacher in Lodz

 

Committee:

Hanna Tadeusiewicz, Prof., Mariola Antczak, Ph. D., Alina Brzuska-Kępa, Ph. D., Zbigniew Gruszka, M.A., Jadwiga Szymczak, M.A., Irena Nałęcka, M.A., Janusz Moos, M.A., Teresa Dąbrowska, M.A.

 

Aims:

  • przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wpływu głośnego i systematycznego czytania w dzieciństwie na jej kształt i rozwój w życiu dorosłym
  • ukazanie stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
  • wymiana doświadczeń uczestników praktykujących w zawodzie nauczyciela w zakresie wykorzystywania współczesnych form i metod pracy z uczniami w szkołach, służących inicjowaniu i kształtowaniu zainteresowań i zamiłowań czytelniczych młodego pokolenia
  • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą uczniów
  • ukazanie dobrych praktyk środowisk edukacyjnych w zakresie rozwijania i rozbudzania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania nowych działań i wyzwań w tym kierunku
  • podkreślenie roli książki i czytelnictwa w życiu młodego pokolenia.

 

Programme

| PROGRAM KONFERENCJI | Polish only

 

Authors:

| PRELEGENCI | Polish only

 

Report:

| SPRAWOZDANIE | Polish only

 

Organizers and Partners: